Game Logika -Part 2 (Logika Algoritma)

14/09/2014 02:43

Biksu dan Manusia Kanibal

Terdapat tiga orang biksu (rahib) dan tiga manusia kanibal, tiga orang biksu itu harus menyeberangi sungai bersamaan dengan tiga manusia kanibal tetapi dengan catatan jumlah biksu harus lebih besar dari manusia kanibal. Karena jika jumlah manusia kanibal lebih banyak dari biksunya makan biksu akan dimakan oleh manusia kanibal. Bagaimana caranya yah....agar ketiga biksu itu sampai keseberang sungai dengan selamat.

Jawab:

  1. Pendeta A pergi ke sebrang dengan kanibal A
  2. Pendeta A kembali ketempat semula
  3. Pendeta A balik ke tempat semula bersama dengan pendeta B dan C, lalu kanibal B dan C pergi kesebrang
  4. Kanibal C kembali ketempat semula, sedang kanibal A dan B diam di sebrang
  5. Di tempat semula pendeta A dan B pergi ke sebrang, sedangkan pendeta C dan kanibal C diam ditempat semula kemudian pendeta B kembali lagi ketempat semula bersama dengan kanibal B ketempat semula
  6. Lalu pendeta B dan C pergi ke sebrang, dan kanibal B dan C diam di tempat semula.
  7. Disebrang ke 3 pendeta A, B dan C sudah berhasil, sedangkan kanibal A harus kembali kie tempat semula
  8. Ditempat semula kanibal A membawa Kanibal B
  9. Kanibal A kembali ketempat semula
  10. Dan yang terakhir kanibal A dan C pergi ke sebrang ( berhasil deeeh . . . )-------------------------------------------

Materi kuliah yang berkaitan: